browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Rzeka Oława – opis szlaku

Spływ kajakowy rzeką Oławą

 

Rzeka Oława jest to z reguły spokojna rzeka idealnie nadaje się na spokojne rodzinne spływy kajakowe.

Możliwe jest spływanie z jej górnych odcinków począwszy od Strzelina, lecz tylko przy wyższych stanach wody.
Głównie podczas wiosennych roztopów lub w porze letnich zwiększony opadów.

 

Proponowana trasa spływu kajakowego Oławą:

Start i wodowanie kajaków w Jaczkowice

(po prawej stronie rzeki jest parking i spokojne zejście po drugiej stronie drogi)

Koniec: Siechnice – przymusowy koniec, w dalszy fragment rzeki wpływa na tereny wodonośne MPWiK we Wrocławiu, z uwagi na to, że jest tam ujęcie wody dla Wrocławia – jest tam całkowity zakaz przebywania przez osoby nieuprawnione (jedyną możliwością legalnego spływu jest uzyskanie  zezwolenia dyrekcji MPWiK)

Strona w dalszej rozbudowie … prosimy o cierpliwość cały czas trwają prace nad poprawą treści.

Więcej informacji udzielimy mailowo lub telefonicznie – kontakt