browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Rzeka Nysa Kłodzka – spływy kajakowe

Informacje o Nysie Kłodzkiej, spływach kajakowych, możliwości wynajęcia sprzętu pływającego, organizacji spływu

Spływ Nysą Kłodzką

Szlak wodny Nysy Kłodzkiej cieszy się coraz to większą popularnością, rzeka płynie krętą doliną, rozcinając góry Bardzkie,  przepływając przez malowniczy Przełom Bardzki. Rzeka nie należy do najłatwiejszych, lecz bogactwo widoków, w pełni rekompensuje niedogodności.

Zapraszamy serdecznie na spływy kajakowe Nysą Kłodzką jedno i wielodniowe – oferujemy dowóz i odbiór
sprzętu pływającego z wszystkich odcinków rzeki Nysy Kłodzkiej. Dostosujemy trasę do oczekiwań i umiejętności uczestników, wykwalifikowana kadra zadba o profesjonalny przebieg wydarzenia. Pomożemy w organizacji logistyki spływu kajakowego. Więcej informacji można znaleźć w zakładce oferta

Najpopularniejszy górski to 52 kilometrowy odcinek Nysy Kłodzkiej to trasa planowana na trzy dnia
z Zabłocia przez Kłodzko, Bardo do Ośrodka Bartniki

Opis trzydniowego spływu Nysą Kłodzką

Wieś Zabłocie –  Kłodzko

Odcinek początek spływu  Kłodzko – Bardo  zdjęcia

Odcinek początek  Bardo – koniec spływu Ośrodek Bartniki

Galerie spływy kajakowe Nysa Kłodzka – Spływ kajakowy Nysą Kłodzką 2011

Jednodniowe spływy trasą:

Spływ Przełomem Bardzkim
początek spływu w Ławicy (okolice Kłodzka)  – koniec w miejscowości  trasy spływu Bardo lub Ząbkowice Śląskie

kajaki-nysa-klodzka-img_2764kajaki-nysa-klodzka-img_2673kajaki-nysa-klodzka-img_2773

 —————————————————————–

Nysa Kłodzka spływ kajakowy, rafting

 

Przed każdym spływem należy sprawdzić stan wody na wodowskazach, latem przy
ciepłej pogodzie może w rzece brakować wody, w takich wypadkach należy skrócić swoją trasę i zacząć w niższym punkcie. Nie powinno się też organizować spływów gdy poziom wody jest mocno podwyższony i zbliża się, lub przekracza stany ostrzegawcze.

Nysa Kłodzka – podstawowe informacje

Źródła Nysy Kłodzkiej znajdują się Sudetach Wschodnich na stoku Puchacza.
Rzeka ma długość 195 km, przepływa przez zabytkowe miejscowoœci największe z nich to
Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Bardo, Paczków, Otmuchów, Nysa, Lewin Brzeski.
Na pokonanie całego szlaku Nysy Kłodzkiej trzeba przeznaczyć od 6 do 8 dni.
Nysa Kłodzka zaliczana jest do szlaków górskich od swoich Ÿźródeł do jeziora
Otmuchowskiego.
Pod względem zróżnicowania charakteru rzeki możemy podzieli

Pierwszych odcinek: powyżej Kłodzka – odcinek wybitnie górski o szybkim
nurcie, licznych kamieniach i głazach.
drugi odcinek:  Kłodzko – Kamieniec Ząbkowicki – nurt trochę zwalnia lecz
dalej jest bardzo szybki, wymaga uwagi rzeka w tym miejscu przecina góry
bardzkie ukazujšć uroczy przełom.
kolejny odcinek to Kamieniec Ząbkowicki – Paczków – dolina rzeki znacznie się
poszerza, na brzegach występują łąki i żwirowiska – prąd trochę zwalnia.
Czwarty odcinek: Paczków – Nysa – odcinek z dwoma sztucznymi jeziorami
Nysa – ujście rzeki do Odry, fragment spokojniejszy, na tym etapie powinno się zwrócić uwagę na progi wodne, których nie można spływać.

Nysa Kłodzka – opis rzeki

Poniżej zamieszczamy opis rzeki Nysa Kłodzka opracowany na podstawie książki pt. Szlaki wodne Śląska, uzupełnione przez nasze własne obserwacje poczynione podczas pokonywania rzeki.
155,4 start na prawym brzegu Nysy Kłodzkiej, poniżej ujścia rzeki Plawny –
liczne progi, szybki nurt
155,2 ujście młynówki
151,8 dwa małe progi wodne – przeciąganie kajaka lewą stroną – most kolejowy
Kłodzko – Bystrzyca Kłodzka
Za mostem wieś Gorzanów – płycizny, na odcinku 1 km liczne małe progi skalne.
Wieœ Krosnowice próg wysokoœci 100 cm.
142,1 ujœście rzeki Białek Lądeckiej z prawej strony. Od tego miejsca rzeka
jest głębsza i szybsza, nie sprawia większych trudnoœci w spływie, prócz kilkunastu zjazdów, występują duże
kamienie na które trzeba uważać.
139,6 most kolejowy na trasie Kłodzko – Polanica, póŸźniej ujœście Bystrzycy Dusznickiej
137 Miasto Kłodzko Odpływ do jazu na Młynówce, za progiem rzeka jest bardzo płytka, większa częœc
wody jest zabierana przez Młynówkę. Rzeka płynie wzdłuż betonowych brzegów, na
œścianach budynków widać œlady powodzi w tym największej w 1997 roku.
Przed progiem w Kłodzku, trzeba dobić do prawej strony tam wysiąść i powoli
przenieœć kajaki przez próg. Na betonie osiada błoto co sprawia, że próg jest
bardzo œliski.
134,7 most kolejowy na Kłodzko – Wałbrzych, liczne mielizny, najlepiej jest się trzymać lini nurtu.
Następnie jaz o  wysokoœci 1 metra, trzeba przenieść kajaki lewym brzegiem.
132,4 ujśœcie rzeki œŚcinawki.
131, 4 Kamieniołom i zabudowania byłego zakładu papierniczego zniszczonego
przez powódŸ w 1997 roku.
PóźŸniej próg wysokoœci 1,5 metra. Koniecznoœść przenoszenia 200 metrów lewym
brzegiem. Brzeg jest doœć stromy
Za progiem rzeka zaczyna meandrować przez przełom gór Bardzkich – po prawej
stronie widać
127,9 Wieśœ Podtynie z lewej strony, w korycie kamienie tworzą się małe wysepki
122,4 na wysokim brzegu wieśœ Opolnica
120, Jaz przy elektrowni, próg wysokoœci 2 metrów, koniecznoœć przenoszenia
kajaków 150 metrów prawą strona brzegu
118, 4 Bardo, miasto po prawej stronie przystań kajakowa, dwa mosty drogowe.
116,1 Jaz, próg, wysokości 3 metrów, przenoszenie 20 metrów prawym brzegiem.
Po 100 metrach w korycie pojawiają się wielkie głazy
114,7 wieśœ Przyłek – most drogowy, w korycie znajdują się kamienie, najlepsza
trasa to środek nurtu.
111,2 Most na drodze miedzy wioskami Suszka i Pilice
109,4 rzeka zmienia kierunek na południowo wschodni rzeka wpływa w zwężone
koryto o wysokich brzegach.
105,5 Kamień Ząbkowicki
103,9 Most kolejowy Kamieniec Ząbkowicki – Złoty Stok
103 ujœście strumienia
102,4 Jaz, próg wysokoœci 2 m przenoszenie 100 m prawym brzegiem
100,6 Wieśœ Topola most drogowy,  odcinek o charakterze wybitnie górskim w
szerokim kamiennym korycie liczne płycizny.
94,7 Wieœś Kuzielo most drogowy, przed mostem nurt rozdziela się, trzymać się
prawej strony, około 2 kilometrów za mostem rzeka rozdziela się na dwie odnogi, jedna wypływa na tereny wyeksploatowanych żwirowisk, gdzie nurt słabnie miejscami. Szlak przez zatopione żwirowisko pozwala na ominięcie przenosek w głównym korycie rzeki.
80,4 miasto Paczków początek jeziora Otmuchowskiego, do którego uchodzi Nysa
Kłodzka. Przy niskich stanach wody występują maziste mielizny utrudniające spływ.
77,2 Miasto Otmuchów
76,1 ujśœcie strumyka z prawej strony
75,2 ujsœcie strumyka z lewej strony, cukrownia, stalowy most kolejowy, prąd
powoli zanika rzeka wpływa do jeziora Nyskiego
73,3 murowany przyczółek zburzonego mostu z lewej strony, widoczne zabudowania
wsi Wójcice.
72,9 Ujœście rowu od wsi Wójcice, brzeg nieregulowany z wieloma dużymi i małymi zatokami przy wysokich zboczach
67,1 wysunięty cypel z lewej strony, dobre dojśœcie do jeziorka – piaszczysta
mała plaża, częściowo zagospodarowane brzegi miejscami wysokie do 10
metrów, ładne miejsce biwakowe.
65,1 dopływ do drugich schodów z prawej strony przy tamie, przy
niekorzystnym wietrze bezpieczniej jest płynąc do przy lewym brzegu jeziora.
64,1 Jaz i most, próg. Przenoszenie 50 m prawym brzegiem bardzo niewygodne –
brzeg wysoki stromy – widać zabudowania Nysy
62,4 zatrzymać się ok 150 m przed progiem przy elektrowni, przenoszenie ok 900
metrów prawym brzegiem.
61,5 Przenoszenie kajaka na odległoœść ok 400 metrów za most kolejowy w Nysie.
60,5 wieœ Rochów łącząca się z miasteczkiem płycizny i kamienie, ładne miejsca nadające się do biwakowania
Miasto Nysa Kłodzka
59,5 Wieœś Konradów
54,7 wieœ Kubice, przy zniszczonym mośœcie kajak należy przeprowadzić przy
prawym brzegu
50,6 Wieœ Piątkowice, most drogowy pod mostem w œśrodku koryta występują pale
i duże kamienie, można przepłynąć w pobliży przyczółków mostów. Na lewym brzegu
blisko rzeki znajduje się sklep.
48,0 Wieśœ Lasowice
46,6 ujœście młynówki
45,0 wieśœ Bielice
44,6 ujśœcie młynówki z prawej strony
43,0 Wieśœ Sidzina – pale wbite w dno koryta rzeki
39,5 wieœś Malerzowie, poniżej wsi kołki i pnie drzew w korycie.
37,5 tama betonowa zniszczona w czasie działań wojennych, przed tamą należy
wpłynąć do nieczynnej młynówki i tam wyjść z  kajakiem na brzeg
35,0 niski próg kamienny  przy odpowiednich warunkach można spływać
33,6 próg
33,5 Wieś Kopice, most betonowy
32 Wieœś Tłustoręby – cały czas palę w korycie, brzegi porośnięte lasem
liœściastym – dobre miejsce do biwakowania
28,0 wieśœ Tatnice
27,0 koniec lasów zaczynają się dobre biwakowe łąki, rzeka nabiera
spokojniejszego charakteru, w korycie jest mniej przeszkód.
26,5 Wieśœ Głębocko
25,7wieœ Radoszowice
24,5 stare przyczółki mostowe na żwirowej wyspie
21,1 próg można bezpiecznie spływać
20,2 Wieśœ Michałów
18,0 Wieœś Sarny Małe – rzeka coraz to bardziej zwalnia ma na to wpływ jaz w
Lewinie Brzeskim
14 wieœ Stroszowice
12,4 jaz przy młynie w Lewinie Brzeskim
13,2 Lewino Brzeskie
12,1 Ujście rzeki ŚŒcinawy Niemodlińskiej
11,6 most kolejowy Opole Wrocław
7,5 wieśœ Skorogoszcz most drogowy Opole-Brzeg
2,6 wieśœ Wronów
0,0 ujśœcie Nysy Kłodzkiej do Odry na jej 161,3 km

Źródło: Szlaki wodne Śląska, Wydawnictwo PTTK „Kraj” Warszawa 1983, autor Narcyz Bondyr