browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Rzeka Barycz – spływy kajakowe

Spływy kajakowe rzeką Barycz

Polecamy wszystkim spływy kajakowe Doliną rzeki Barycz.

Kayak Tours kompleksowo obsługuje spływy kajakowe Baryczą
Posiadamy bazę kajaków w Żmigrodzie, co pozwala nam na sprawny dowóz i odbiór kajaków z Baryczy
W swojej ofercie posiadamy spływy jednodniowe,  weekendowe i wielodniowe. Na życzenie klientów przygotujemy spływ kajakowy w dowolnym fragmencie rzeki.

Proponowane przez nas trasy spływów jedno dniowych m.in.  to:

Trasa:  Milicz – Żmigród
Trasa:  Żmigród – Wąsocz

Na życzenie klientów dostarczymy kajaki na każdy odcinek doliny rzeki Baryczy. Oferujemy transport kajaków, ludzi i bagaży na całej długości rzeki. Ze względu na możliwości biwakowe szlak Baryczy nadaje się na organizowanie większych spływów.

Barycz – opis szlaku kajakowego

Spływ kajakowy – rzeka Barycz

 

Długość rzeki Barycz wynosi 138,5 km, Długość opisanego szlaku kajakowego Baryczy od miasta Odolanów – wynosi 120 km, rzeka Barycz dla kajakarzy przy niskim stanie wody dostępna jest od Milicza

Źródła Baryczy znajdują się koło Ostrowa Wielkopolskiego, na wysokości 126 n.p.m. Rzeka Barycz uchodzi do Odry na wysokości 378,2  kilometrze. Szlak bardzo łatwy lecz momentami nieco uciążliwy – kajak trzeba przenosić około 12 razy.

Krajobraz uroczy, Barycz przepływa przez lasy. Po drodze znajdziemy rezerwat przyrody i liczne zabytki historyczne. Szlak Baryczy przepływa przez miasta Odolanów, Milicz, Żmigród, Wąsosz, Wyszanów.

Na przebycie całego szlaku kajakowego rzeki Barycz, trzeba przeznaczyć minimum 5 dni.

 

Źródła Baryczy położone są na zabagnionych łąkach w okolicach Mikstatu, na południe  od Ostrowa Wielkopolskiego. Jako typowa rzeka nizinna płynie szeroko zabagnioną pradoliną baryłko-głogowską. Wpada do Odry na jej 378,2 kilometrze, średni spadek Baryczy wynosi 0,4 promile.

 

Większe miejscowości: Odolanów, Milicz, Wąsocz leża na morenowych przegrodach kotlin. Już we wczesnym średniowieczu urządzono w kotlinach: Milickiej i Żmigrodzkiej wielkie stawy rybne, które zajmują obecnie ok. 80 km2 powierzchni i nadają okolicy swoiste piękno biogeograficzne.

Piękne lasy łęgowe nad Baryczą, roślinność wodna na stawach sprzyja gnieżdżeniu się ptactwa: ponad 124 gatunki, w tym niektóre bardzo rzadkie, takie jak gęś gęgawa, łabędź niemy, bocian czarny, kormoran, żuraw, czapla purpurowa, orlik krzykliwy oraz bielik.

Poziom wody Baryczy może być różny, często uwarunkowany gospodarką rybną w Sawach. Przy organizowaniu większych spływów kajakowych, należy sprawdzić poziom wody.

Opis szlaku kajakowego rzeką Baryczą

 

Poniżej zamieszczamy dokładny opis szlaku kajakowego rzeki Baryczy wraz z kilometrami.
Przygotowując taki spływ Baryczą koniecznie trzeba sprawdzić stan wody w rzece. Przy wysokim stanie wody jest możliwość rozpoczęcia spływu od miejscowości  Odolanów. Przy mniejszym stanie wody zaleca się rozpoczęcie w miejscowości Milicz.

120, 0 Start przy stacji PKP Odolanów, przy  lewym brzegu rzeki Kuroch. (Możliwe jest wodowanie na rzece Baryczy – jest to zależne od aktualnego stanu wody). Znajduje się tam stalowa kładka, brzegi rzeki zarośnięte.

117,5 Zakręt w lewo i w prawo. Drogowy most betonowy. Za mostem prostopadłe ujście Kurochu do Baryczy, która płynie w prawo. Niski próg i zastawka – zazwyczaj podniesiona. W tym miejscu Barycz jest uregulowana, ma szerokość około 5-6 metrów. Woda czysta wokół znajdują się łąki, dłułgie i proste odcinki. Most na rzece Boników – Raczyce, zniszczony mostek, rurociąg nad korytem rzeki.

113,5 Most na drodze Boników- Uciechów, rzeka szerokości 8 m. Możliwy zator pod mostem dogowym, trzeba się liczyć z koniecznością przenoszenia kajaka. Ujście strimienia z prawej strony. Próg kołki, widać zabudowania wsi Wróbliniec.

110,3 Ujście kanału Świeca z lewej strony o szerokości 3-4 metrów.

109,5 Wieś Wróbliniec z lewej strony. Betonowy most drogowy. Wieś Bartniki z prawej storny. Zabudowania dworskie z XIX wieku. Po obu brzegach zespoły stawów rybnych – rezerwat przyrody. Ostoja ptactwa wodnego i błotnego. 150 metrów za mostem jaz i konieczność przenoszenia – 30m lewym brzegiem. Dopływ rzeki z prawej strony. Lewy brzeg obsadzany topolami.

105,0 Wieś Kopice 100m z lewej strony

103,5 Most drewniany na drodze Potasznia – Gądkowice

102,8 Most kolejki wąskotorowej. Szerokość rzeki sięga do 12 metrów, prąd rzeki stopniowo słabnie, na obu brzegach lasy.

100,3 Wieś Lelików, most drogowy. Pod mostem możliwy zator i konieczność przenoszenia. Od wsi rzeka wpływa na teren rezerwatu, poszerzając się do 25m. Na polach w pobliżu wsi widoczne grodzisko wczesnośredniowieczne z dobrze zachowanymi wałami ziemnymi. Odpływ do stawów. Woda stojąca, rozlewiska. Skupiska drzew i lasy mieszane. Roślinność i ptactwo wodne.

98,0 Jaz, przenoszenie 40m prawym brzegiem. Za jazem razka szybsza, koryti zwęża się do 20, a nawet do 4m. Brzegi zarośnięte łozami

97,0 Ujście rzeki Młyńskiej Wody z lewej strony

95,6 Wieś Nowe Grodzisko, drogowy most betonowy. Wieś Nowy Zamek z prawej strony, Barycz się poszerza stopniowo do 15,20, 40 metrów. Prąd maleje. Ujście rowu do stawów z lewej strony.

91,4 Ujście rzeki z lewej strony o szerokości 4-6 metrów. Barycz płynie dużymi zakolami. Uroczy, spokojny odcinek rzeki.

90,0 Odnoga rzeki z lewej strony o szerokości 4 m. Odnogą można popłynąć około 500m w stronę wsi Sławoszowice.
Za dopływem – jaz na Baryczy, duża różnica poziomów wody. Przenoszenie 25m lewym brzegiem po przecięciu dopływu. Przed jazem rzeka ma szerokość do 40 metrów, za jazem zmniejsza się do 10 metrów.

89,3 Most kolejowy. Łagofne zakole.

88,0 Milicz

85,8 Most na drodze Sułów – Milicz. Kończy się las przy lewym brzegu. Później znów lasy zbliżają się , lub oddalają do rzeki. Poękne miejsca biwakowe. Barycz szerokości 15 metrów brzegi regulowanej. Kępy szywarów. Ujście rowu z lewiej strony. Las w odległości 100m od rzeki. Widać wieć Miłosławice z prawej strony, a następnie wieś Sułów. Lasy podchodza do brzegów.

78,2 Jaz, przenoszenie 40m lewym brzegiem. Lasy mieszane.

77,0 Most na drodze Trzebnica – Sułów

75,3 Wieś Łąki, most drewniany. Początek lasó na obu brzegach. Rzeka regulowana. Dłułgi prosty odcinek.

66,7  Wieś Biedaszkowo z prawej strony, most drewniany i zator z dzrzew. Zaleca się płynąć pod lewym przęsłem. Ujście rowu z prawej strony. Las na obydwu brzegach. Szerokość rzeki w tym miejscu wynosi około 20 metrów. Dopływ strumienia z lewej strony.

59,0 Stalowo betonowy most drogowy. 1 km w lewo do rynku w Żmigrodzie, w prawo wieś Żmigródek.  Ruiny zniszczonego kompleksu pałacowego z prawej strony. Dogodne miejsce do wyjścia z kajaku, po przygotowanym pomoście z lewej strony

58,9 Most drogowy trasa numer 5, Wrocław- Poznań, następnie zastawka regulująca poziom wody w Baryczy.

58,2 Most kolejow. Rzeka regulowana, szerokość okkoło 8 metrów. Brzegi bezleśne. Ujście rzeki Sąsiecznicy z lewej strony.

56,2 Ls dębowy z prawej strony Brzegi dostępne. Dopływ z prawej strony, Jaz przenoszenie 20 metrów prawym brzegiem. Filary zburzonego mostu betonowego.  W tym miejscu Barycz ma około 15 metrów szerokości.

49,0 Jaz, przenoszenie 10 m prawym brzegiem. Wieś Kędzię. Koniec obwałowania. Las zbliża się do rzeki. Przepompownia z lewej strony. Brzegi zakrzewione.

46,0 Otwarty jaz, można przepłynąć pod zastawką. 100 m dalej betonowy most na drodze ze wsi Lubiel do wsi Bartków.  Brzegi dostępne, za wałami lasy. Widać wieże triangulacyjną i zabudowaia wsi Ostrawa. Kładka z drągów, pod którą można przepłynąć . Na odcinku 1,5 km las mieszany, następnie młodniak sesnowy – 30 metrów od rzeki. Piękne miejsce biwakowe. W oddali widać dwie wierze w Wąsoszu.

38,0 500 metrów za jazem znajduje się most drewniany we wsi Wąsosz. 800 metrów w lewo – stacja PKP Wąsosz.

36,0 Ujście rzeki Orli z prawej strony, szerokość Baryczy w tym miejscu wynosi okło 12 metrów. W prawo za wałem dobrze miejsce na biwak. Lesek z lewej – później również z prawej stroy. Duże lasy na horyzoncie.

31,5 Wieś Sądowel. Kościół przy rzece. Wieś była kasztelanią

30,0 Most drogowy we wsi Wierzchiwice. Koniec lasó. Slupiska drzewe i krzewów. Wokół Łaki, próg wysokości ok 50 cm można go spłynąć wyrwą przy prawym murze.

24,0 Wieś Ryczeń…. cdn

 

Źródło: Szlaki wodne Śląska, Wydawnictwo PTTK „Kraj” Warszawa 1983, autor Narcyz Bondyr