browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tagged With: moravica

Moravica 21 – 22 września 2013

Jesienny spływ kajakowy upust wody na rzece Moravica Moravica wrzesień 2013 – 21 (sobota) – 22 (niedziela) – to kolejna edycja spływu rzeką Moravicą, jest to dość duża impreza zjeżdżają się na nią ludzie z Czech i Polski. Pretekstem do tej imprezy jest zrzut wody z zbiornika w Krużberku, który wielokrotnie podnosi jej poziom, czyniąc … Continue reading »

Categories: Planowane spływy kajakowe | Tags: , , , , | Leave a comment